zaterdag 22 februari 2020 1:50
Home / Info
Patisserie De Rouw

Info

Website www.hetklaverblad.nl
Online

Aanleveren artikelen en opiniestukken

https://www.hetklaverbladonline.nl/nieuws-of-nieuwstips-aanleveren/

Nieuws  wordt doorgaans binnen 1 etmaal op de website geplaatst. De eindredactie bepaalt of nieuwsartikelen  worden doorgeplaatst in Weekblad Het Klaverblad (papier). Naam, emailadres en telefoonnummer verplicht. Anonieme artikelen worden niet geplaatst. Bij nieuwstips wordt door de redactie contact opgenomen met de tipgever.

Media

Foto’s

https://www.hetklaverbladonline.nl/foto-uploaden
Foto’s kunnen zelfstandig worden geplaatst of als onderdeel van een artikel. Als onderdeel van een artikel altijd de naam van de ttel gebruiken, eventueel voorzien van 1,2,3,4 etc
Naam maker wordt op verzoek vermeld. Het Klaverblad betaalt niet voor aangeleverde foto’s, maar zal deze ook niet aan derden ter beschikking stellen. Het Klaverblad heeft het recht de fotos’ te hergebruiken met vermelding van de maker.

Video’s

Zend de videolink door naar info@hetklaverblad.nl, voorzien van persoonsgegevens en een korte omschrijving. Na beoordeling zal de video worden geplaatst, indien de inhoud dit toelaat. De afzender ontvang hierover bericht.

Klavertjes

hetklaverblad.nl/klavertjesopgeven
Kleine particuliere advertenties worden door het Klaverblad aangeduid met Klavertjes. Na aanlevering ontvang u een prijsopgave en een betaalverzoek.
Tegen gedifferentieerd tarief  kunt u kiezen voor:

  • Plaatsing in Weekblad Het Klaverblad (papier)
  • Plaatsing op hetklaverblad.nl
  • Gelijktijdige plaatsing in Weekblad Het Klaverblad (papier) en  hetklaverblad.nl

Advertorials (paid content)

Advertorials of paid content zijn artikelen met een commerciële bedoeling. Zij worden tussen de redactionele artikelen geplaatst met een aanduiding dat het om een advertorial gaat. Advertorials goedkoper dan banners naarmate de inhoud meer ‘gewone’ informatie bevat. Na aanlevering via info@hetklaverblad.nl ontvangt u van ons een prijsopgave. Tegen een meerprijs kan de advertorial ook in Weekblad Het Klaverblad (papier) worden geplaatst. Indien u niemand hebt die de advertorial voor u kan schrijven, kan Het Klaverblad hierin gratis bemiddelen.

Banners

Aanleveren via info@hetklaverblad.nl
Banners zijn reclames in de vorm van foto’s die op een vooraf bepaalde locatie op de website worden geplaatst. Zij worden voorzien van een hyperlink naar een externe website met de bedoeling meer belangstelling voor of omzet van een bepaald product te genereren. Banners kunnen overal op de website worden geplaatst. Bovenaan naast het logo, in de zijbalk, onderaan de artikelenlijst of in artikelen zelf. Banners op dezelfde locatie kunnen worden afgewisseld met andere banners. De prijs is afhankelijk van de locatie, het formaat, het aantal plaatsingen en de plaatsingsduur. Banners hebben diverse vaste formaten. Het ontwerp moet u zelf bepalen en betalen. Als u geen grafisch ontwerper kent, kan Het Klaverblad hierin gratis bemiddelen.

 

Weekblad Het Klaverblad
(papier)

Aanleveren artikelen en ingezonden brieven
(in een word document) van max. 250 woorden, voorzien van naam en telefoonnummer, sturen naar info@hetklaverblad.nl
Eventueel bijbehorende foto aanleveren als een jpg bestand van ongeveer 1 mb, de foto meesturen als bijlage – niet vanuit een fotoprogramma sturen, dit verkleint de foto tijdens het verzenden.
(indien nodig de fotograaf vermelden, foto’s graag voorzien van onderschrift als er personen op staan.
Deadline: vrijdag vóór 12 uur.

Deadline Sporttekst: maandag vóór 12 uur.

Bezorgklachten:
Excellent Verspreidingen: 073-890 5000
Het Klaverblad: 073-656 18 29
Doorgeven, donderdag voor 12 uur, dan kan Het Klaverblad nog nageleverd worden.
Oplage: 20.450
Krant verschijnt op woensdag
verspreidingsgebied: Vught – St. Michielsgestel – Esch – Den Dungen – Cromvoirt- Helvoirt Den Bosch tot Vughterbrug.

Opgeven advertenties voor analoge krant:
Deadline: dinsdag vóór 13 uur,
o.v.v. van NAW gegevens, eind van de maand versturen wij een factuur incl 21% BTW.
info@hetklaverblad.nl

Zetspiegel: 285 x 440 mm

Speciale aanbiedingen:
1/4 pagina € 275.- Full colour ex.     BTW zetspiegel 162 x 200 mm
1/2 pagina € 475.- Full colour ex,     BTW zetspiegel 285 x 220 mm
1/1 pagina € 850.- Full colour ex.     BTW zetspiegel 285 x 440 mm

losse mm prijs 0.47 ct
GA 1x tarief   (gewone advertentie pagina)
IM  3x tarief   (redactionele pagina)
VP 5x tarief(voorpagina)
Toeslag:
Ful colour:   € 75.-
Steunkleur:  € 25.-