zondag 31 mei 2020 17:31

Mijn mening

Het blijft gevaarlijk voor fietsers op Esscheweg

Ingezonden brief “Op de Esscheweg tussen de Kempkenshoeve en de ovonde is een tweerichtingenfietspad aan de kant van de Hoeven. Als je komende vanaf de rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg-Vijverbosweg op deze rotonde staat en de Vijverbosweg wilt oprijden, vooral in de ochtend tussen 07.45 en 08.30 uur, is het heel druk met …

Lees meer »

Goederentreinennee stuurt brief naar staatssecretaris

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Hare Excellentie Mevrouw drs. S. van Veldhoven Postbus 20901 2500 EX ’s-Gravenhage ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018 Betreft: Project Meteren-Boxtel.   Geachte Excellentie Naar aanleiding van de informatieavond die Prorail heeft verzorgd op 27 november 2017 in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch, rijst er bij …

Lees meer »

“Verkeersveiligheid Stadhouderspark in het geding”

“Als bewoners van de wijk Stadhouderspark maken wij ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid binnen onze wijk. Door het ontbreken van een trottoir en vele onoverzichtelijke bochten is veilig buitenspelen voor de kinderen uit de wijk lastig. Ook mindervaliden hebben moeite om zich door de wijk te verplaatsen. Een toename …

Lees meer »

Aardige dame

Donderdag 14 december zat ik in de regen bij de bushalte voor de Vughtse toren te wachten op de bus die mij naar het Jeroen Bosch ziekenhuis zou brengen. Ik loop achter een rollator en ben beperkt in het lopen. Het verkeer liep helemaal vast.  De auto’s reden stapvoets vooruit. …

Lees meer »

Ingezonden brief: Te weinig betaalbare woningen voor ouderen

Lange tijd heb ik mij ingehouden, maar het moet me nu toch van het hart! De gemeente Vught voert een woningbouwbeleid waarbij weinig tot geen plaats is voor het realiseren van betaalbare woningen voor ouderen. Zo wordt in de middenklasse tussen  300.000 en 450.000 euro weinig passende nieuwbouw bestemd voor …

Lees meer »

Ingezonden brief: Zicht op de toekomst

Als initiatiefnemers van wat nu Ouderen Samen heet willen ook wij graag reageren op de ingezonden brief van Fons Spoor in Het Klaverblad van 23 november. Wij gaan er van uit dat de heer Spoor reageert op de uitnodiging van Ouderen Samen voor een voorlichtingsbijeenkomst om de woning waarin een …

Lees meer »

Ingezonden brief Jeanne Heessels

Geachte heer Spoor, De gemeente Vught en Ouderen Samen nodigen al een aantal jaren senioren uit voor een informatiebijeenkomst over veilig wonen. We laten dan zien hoe – met vrij kleine aanpassingen – de woning veiliger en comfortabeler gemaakt kan worden. Ofwel levensloopbestendig. We brengen het zelfstandig wonen op latere …

Lees meer »

Ingezonden brief: “Niet oud en versleten!”

Geachte mevrouw Heessels, Vandaag 14 november ontving ik uw uitnodiging voor een bijeenkomst voor Vughtse senioren (55+) in Huize Theresia op de middag van 22 november. Na het lezen ervan voelde ik me in een hoek gedrukt waar ik niet in thuis hoor. In uw brief suggereert u dat ik …

Lees meer »

Ingezonden brief H. Paymans

Twee recent verschenen artikelen in het BD over het spoor geven mij aanleiding opnieuw dit onderwerp aan de kaak te stellen. Ten eerste de kop Vught Noord wordt op zijn wenken bediend met raildempers. Een bezoekje van een D66 Kamerlid (uit de stal van Potters ) was al voldoende om …

Lees meer »